Tunnetko olosi turvalliseksi?

Onko vuonna 2013 päästy lähemmäksi Jyrki Kataisen hallitusohjelman tavoitetta (2011-2015),jossa Suomi olisi vuoteen 2015 Euroopan turvallisin maa. Mitä voisimme tehdä, että tavoite toteutuisi? Miltä meistä tavallisista kuntalaisista tuntuu? Tunnemmeko olomme turvalliseksi?

Yhdeksi Sisäisen turvallisuuden ohjelman kuudesta kohdasta on asetettu Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen. Päihdetilastollisesta vuosikirjasta 2011 käy ilmi, miten alkoholijuomien riskikulutus ja raju humalahakuinen kertakulutus ovat merkittävä tapaturmien, onnettomuuksien, liikennerikkomusten sekä henki- ja väkivaltarikollisuuden taustatekijä. Iso osa ensiapupäivystykseen yöaikaan tulleista potilaista on alkoholin vaikutuksen alaisena. Humalassa oleminen näyttää siis lisäävän niin väkivaltaisuutta, kuin myös vaaraa joutua itse väkivallan, ryöstön tai omaisuusrikoksen kohteeksi. Tässä ei puhuta pelkästään alkoholiriippuvuuden seurauksista, vaan jo yksittäisten käyttökertojen aiheuttamista haitoista.

Alkoholin käytön haitat eivät kohdistu ainoastaan käyttäjiin itseensä, vaan haittoja kokevat myös perheet, lähiympäristö ja yhteiskunta. Vuonna 2010 yli puolet poliisin tietoon tulleista pahoinpitelyrikoksista tehtiin alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkoholisidonnaisten henkirikosten osuus kaikista henkirikoksista on 80%. Onko niin, että humala katsotaan väkivallan selitykseksi tai jopa lieventäväksi asianhaaraksi tai väkivallan kohteen päihtymys väkivaltaa oikeuttavaksi tekijäksi?

Tällä hetkellä uutisissa on käyty paljon keskustelua oluen miedontamisesta tai vahventamista vähittäismyynnin puolella, kenties alkoholiverotuksen kiristämisestä. Ravintoloiden anniskelulupiin ja yksittäisiin tapahtumiin ei kenties enää tulevaisuudessa myönnettäisi lupia niin helpolla ja nopealla aikataululla, varsinkin jos kyseessä olisi uusi yritys. Aiheista on käyty keskustelua niin puolesta, kuin vastaan.

Tutkimusten mukaan väestön alkoholin kulutuksen tasoon ja samalla myös turvallisuuteen vaikuttavaan riskikäyttäytymiseen vaikutetaan tehokkaimmin alkoholijuomien vero- ja hintapolitiikalla, sekä alkoholijuomien saatavuuden säätelyllä. (Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012) Keinoina nähdään vähittäismyynnin ja anniskelun luvanvaraisuus, myynti- ja anniskelupaikkojen sijainti ja aukioloa koskevat säännökset, ostoikärajat, päihtyneitä asiakkaita koskevat rajoitukset ja hintatason sääntely. Tällä hetkellä muutoksia on jo tullut. Tämän vuoden alusta kaikilta alle 30-vuotiailta kysytään henkilöllisyyspapereita, jos ostoksina on alkoholi tai tupakka.

Vähennettäessä alkoholihaittoja kokonaisuudessa, toimenpiteitä ei siis kohdisteta ainoastaan niihin, joilla on suurin riski. Toimenpiteet kohdistettaisiin ennaltaehkäisevästi suureen massaan ihmisiä, tavoitteena, ettei alkoholista syntyneitä haittoja tarvitsisi edes tulla.

Ennaltaehkäisevän päihdetyön yksi työmuoto on Pakka-mallin toteuttaminen. Pakka-mallin tarkoituksena on vähentää alkoholihaittoja paikallisella tasolla. Pakkatoiminnalla pyritään edistämään vastuullista elinkeinotoimintaa ja haittojen minimoimista positiivisella ja ratkaisukeskeisellä yhteistyöllä. Paikallisyhteisön oleellisia toimijoita ovat kansalaiset, paikalliset päättäjät, media, alkoholielinkeino (ravintola- ja kaupanalojen toimijat), ehkäisevän päihdetyön tekijät sekä paikalliset viranomaiset.

Tänä keväänä Hämeenlinnan ehkäisevä päihdetyön yksikkö järjestää Päihdefoorumin kaupungin kirjaston musiikkisalissa huhtikuun 24.päivä klo 18-20.00. Yhdeksi pääteemaksi olemme nostaneet turvallisuuteen vaikuttavat aiheet. Turvallisuuden lisäämisen keinoina nähdään mm. vastuullisuus vähittäismyynnin ja anniskelun puolella. Päihdefoorumissa on myös tarkoitus kertoa alkoholilupakäytännöistä, joihin hämeenlinnalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa. Toivoisin, että juuri sinä tulisit paikalle kertomaan oman näkemyksesi turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Voisimme miettiä yhdessä ratkaisuja siihen, miten turvallisuuden tunnetta voitaisiin lisätä ja turvattomuuden tunnetta voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Voisiko Suomi olla vuonna 2015 Euroopan turvallisin maa?

 

 

 

Jätä kommentti

css.php