Tietoa Hämeenlinnan A-klinikkatoimesta

Hämeenlinnan A-klinikkatoimen tavoitteena on ehkäistä erilaisten riippuvuusongelmien syntymistä sekä auttaa ja tukea Hämeenlinnan seudun asukkaiden selviytymistä niissä elämäntilanteissa, joissa päihteiden käyttö tai jokin muu riippuvuus haittaa yksilön, perheen tai yhteisön elämää, toteuttamalla ehkäiseviä, hoidollisia- ja asumiseen liittyviä palveluja. Palvelut ovat A-klinikkasäätiön tuottamia erityispalveluja, jotka ovat seudun asukkaiden ja yhteisöjen käytössä.

Keskeisiä periaatteitamme ovat vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Paikallista toimintaa ohjaa A-klinikkasäätiön ja seudun kuntien välinen kumppanuussopimus, joka perustuu luottamukseen ja yhteiseen vastuuseen hyvinvointitehtävän toteuttamisesta.

css.php