Näytä paperit!

Onpa kivaa ja mahtavaa aloittaa uusi vuosi ja todeta miten hienoa ja vaikuttavaa työtä saan olla tekemässä Hämeenlinnan seudun vähittäismyynnin Tarjontatyöryhmässä. Tarjontatyöryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa yhdessä miettimään millaisin yhteisin pelisäännöin noudatetaan vastuullista alkoholin myyntiä. Työryhmään kuuluvat kaupat, Alko, vartiointiliikkeet ja poliisi. Tämä on paikallista alkoholipolitiikkaa eli Pakka-toimintamallin mukaista toimintaa. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina tehtävänäni on toimia työryhmän sihteerinä ja kertoa kuulumisia mm. valtakunnallisesta Pakkaverkostosta.

Valtakunnallisessa Pakkaverkostossa tammikuussa vierailijana oli Sisäasiainministeriöstä  Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, joka kertoi Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Alueellisena toimeenpanosuunnitelmana on turvallisuuden parantaminen alueellisesti, paikallista turvallisuustyötä edistämällä. Tehokasta turvallisuustyötä on toimintamallien jalkauttaminen. Nämä jalkautettavat toimintamallit ovat Pakka, Ankkuri, Tie selväksi ja Marak.

Sisäisen turvallisuuden alatyöryhmäraportin mukaan (2012) alkoholijuomien riskikulutus ja raju humalahakuinen kertakulutus ovat merkittävä tapaturmien, onnettomuuksien ja liikennerikkomusten sekä henki- ja väkivaltarikollisuuden taustatekijä. Alkoholihaitat eivät siis ilmene pelkästään alkoholiriippuvuuden syntymistä vaan jo yksittäiset käyttökerrat voivat usein aiheuttaa haittoja.  Joka kymmenes suomalainen lapsi kärsii ainakin jossakin määrin vanhempiensa alkoholin käytöstä ja joka viidennessä suomalaisessa lapsiperheessä käytetään liikaa alkoholia.

Vuoden alusta alkoi vähittäismyynnissä uusi ikärajaseuranta, eli alle 30-vuotiaalta vaikuttavilta asiakkailta kysytään kauppojen kassoilla paperit heidän tehdessä alkoholiostoksia. Tarjontatyöryhmän tammikuisessa palaverissa kävimme läpi Ehkäisevän päihdetyön viikon (vko 45 marraskuussa) kokemuksia, jolloin kaupoilla oli kampanjointi alaikäisille alkoholin välittämisestä. Kyseinen viikko oli sujunut hyvin ja pidempään jatkuneella kampanjoinnilla on saatu tuloksia aikaiseksi. Nyt uuden viiteikärajan noudattamisesta saadut tuoreet kokemukset papereiden kysymisestä ovat hyviä. Asiakkaat ovat ottaneet uuden käytännön hyvin vastaan. Toki eriäviäkin ajatuksia mahtuu joukkoon.

Miksi alle 30-vuotiailta kannattaa kysyä paperit? Ensinnäkin alaikäisille alkoholin myynti loppuu. Toimintakulttuuri muuttuu. Kassojen ammatillinen ja vastuullinen työskentely tuottaa tulosta jo nyt: alaikäisille alkoholin välittämistilanteet ovat vähentyneet kassoilla selkeästi. Alko kysyy paperit kaikilta alle  25-vuottiaalta vaikuttavilta henkilöiltä.

Tarjontatyöryhmässämme on hyvä henki ja innostunut porukka. Mietimme tulevalle keväälle, koulujen päättymisviikonlopun tienoille kampanjaa liittyen tähän uuteen viiteikärajaan. Siitä kuulette sitten keväällä. Kassahenkilöstöllä on paljon valvottavaa, joten eiköhän helpoteta heidän työtään näyttämällä paperit jo ennen kuin kassa ehtii sitä kysyäkään!!

Jätä kommentti

css.php