Mistä pitäisi puhua, kun puhutaan päihteistä?

Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2011 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteena on yhteiskunta, jossa ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään jokaisen terveyttä ja toimintakykyä. Myös Hämeenlinnan seudun kuntien laatimassa Seudullisessa päihde ja mielenterveystyön toimintaohjeessa (Miepässä) yhtenä visiona vuodelle 2015 on, että tällä seudulla kaikki – niin kuntalaiset, järjestötoimijat kuin ammattilaisetkin – vaikuttavat valinnoillaan ja toiminnallaan mielenterveys- ja päihdeasioihin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kuntalaisten entistä aktiivisempaa mukaan ottamista päihde- ja mielenterveystyön suunnitteluun.

Hämeenlinnan A-klinikkatoimen Ehkäisevän päihdetyön yksikössä toimintaa toteutetaan ja suunnitellaan Miepän linjausten mukaisesti.  Kesän aikana järjestetyssä kehittämispäivässä mietimme ehkäisevän yksikön työn tavoitteita ja arvioimme kriittisesti niiden toteutumista nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämistarpeita koimme olevan esimerkiksi vuosittain järjestämissämme tapahtumissa. Näistä keskeinen on Päihdefoorumi, joka on järjestetty kuluneiden vuosien aikana jo yhteensä 32 kertaa, perinteisesti Raatihuoneella. Päihdefoorumin on alun alkaen ajateltu tarjoavan kaikille seutukunnan asukkaille – kuntalaisille, viranhaltijoille, päättäjille ja järjestötoimijoille – mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun ajankohtaisista päihteisiin ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Foorumin on toivottu mm. edistävän tiedonkulkua kuntalaisten ja päättäjien kesken: avoimessa keskustelutilaisuudessa esimerkiksi kuntalaisten toiveet asukkaille tarjolla olevista palveluista voisivat välittyä suoraan asioista päättäville tahoille.

Viimeisimmässä Päihdefoorumissa havaitsimme kuitenkin taas, että paikalla oli lähinnä ehkäisevän päihdetyön yksikön yhteistyökumppaneita.  Sen sijaan ”tavallinen kuntalainen” – se tärkein ja tavoittelemamme vaikuttaja – oli jäänyt torikahville. Tilaisuutta kriittisesti arvioidessamme totesimme, että mikäli aito pyrkimyksemme on saada Päihdefoorumissa kuntalaisten ääntä esille, on tilaisuuden paikka, aika tai jokin muu nyt pahasti pielessä.

Tänä syksynä valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön viikon (vko 45) yhteisenä teemana on ”Ala onnelliseksi”. Kyseisellä viikolla Hämeenlinnassa järjestettävä, päihteiden ja mielenterveyden yhteyksiin pureutuva Päihdefoorumi on siirretty Raatihuoneelta pääkirjaston musiikkisaliin . Paikan vaihtamisen lisäksi tilaisuuden ajankohta on siirretty virka-ajasta alkuiltaan, jotta työssäkäyvät kuntalaiset ehtisivät mukaan. Myös tärkeintä, eli tilaisuuden sisältöä uudistetaan.

Osataksemme suunnata Päihdefoorumia entistä paremmin teitä kuntalaisia palvelevaksi, toivommekin vastauksianne oheiseen lyhyeen verkkokyselyyn 21.8.-9.9.. Millaiset päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvät asiat ovat Hämeenlinnassa ajankohtaisia? Mistä Päihdefoorumissa pitäisi puhua – ja kenen toivoisit olevan mukana tässä keskustelussa?

Käy vaikuttamassa verkkokyselyn kautta ja ole mukana yhdessä uudistamassamme Päihdefoorumissa keskiviikkona 7.11. klo 18 Pääkirjastolla!

 

Ps. Jos otat, et aja ja jos ajat, et ota!  Päihdelinkin sivuilta löytyy Promillelaskuri jolla voit tarvittaessa tarkistaa, onko nauttimasi alkoholimäärä palanut elimistöstäsi ja onko turvallista lähteä auton rattiin!?

Jätä kommentti

css.php