Päihdepalvelujen uusia tuulia

Hämeenlinnan A-klinikkatoimessa viime kuukaudet ovat olleet muutoksen aikaa: useampi pitkän uran päihdetyön parissa tehnyt ammattilainen on jäänyt hyvin ansaittuja eläkepäiviä viettämään. Uuden henkilöstön rekrytoimisen yhteydessä myös palvelujärjestelmän rakennetta on muutamin uudistuksin kehitetty, tavoitteena asiakkaita ja yhteistyökumppaneita entistä paremmin palveleva kokonaisuus. Tässä yhteydessä merkittävin muutos lienee A-klinikan, Katkaisuhoidon ja Living Roomin tuottamien palveluiden liittäminen yhteisen hoitopalvelut-sateenvarjon alle, mutta joitakin muitakin uudistuksia on vuoden mittaan tulossa.

Myös ehkäisevän päihdetyön yksikköön on alkuvuoden aikana rekrytoitu koordinaattoria, jonka valinta saataneen tehtyä helmikuussa. Uuden työntekijän aloitettua toimessaan päästään taas tosissaan ideoimaan tuoreita avauksia yksikön pitkään jatkuneen vajaamiehityksen päättyessä.  Samalla seudun kunnat Hattula ja Janakkala tulevat saamaan entistä enemmän huomiota osakseen, kun toisen työntekijän myötä avautuu paremmat resurssit paikallisten toimenpiteiden suunnitteluun.

Monia suunnitelmia alkaneelle vuodelle on tietysti jo tehtykin: esimerkiksi helmikuussa starttaa Hämeenlinnan kotihoidon henkilöstölle suunnattu vuoden kestävä Ikä ja päihteet -koulutuskokonaisuus, joka tähtää Seudullisen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelman (Miepän) hengessä kuntapalveluissa toimivien ammattilaisten ehkäisevän työotteen vahvistamiseen.  Suunnitteilla on myös yhteistyössä Living Roomin henkilöstön kanssa tuotettava koulutuspaketti eri sektoreilla viime aikoina huolta herättäneestä päihteiden sekakäytöstä ja ongelman tunnistamisesta. Esimerkiksi ravintolahenkilöstön työhön mitä moninaisempia alkoholi-lääke-huumausaine-cocktaileja illan mittaan nauttinut asiakaskunta tuo suuria haasteita. Erilaiset päihdeyhdistelmät herättävät huolta myös joidenkin oppilaitosten arjessa, jossa opettajat ja oppilashuollon toimijat kohtaavat nuorten yhä sallivammiksi muuttuneet päihdeasenteet ja yleistyneet huumausainekokeilut.

Valtakunnallisesti päihdetyön toimijat seuraavat tänä vuonna mielenkiinnolla alkoholilain ja raittiustyölain uudistamiseen tähtäävää valmistelutyötä. Työ on parhaillaan hyvässä vauhdissa, sillä hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2013 alkupuolella. Hämeenlinnan A-klinikkatoimen ehkäisevän päihdetyön yksikössä uudistuksiin kohdistuu aivan erityinen mielenkiinto, koska olemme PAKKA– ja Seudullisuus alkoholilupiin -hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen tiimoilta osaltamme kuultavana  valmistelutyössä. Alkoholilain uudistamisen tarkoituksenahan on ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja, tehostaa valvonnan vaikuttavuutta ja lisätä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristönsä turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen. Näitä muutoksia valmisteltaessa erityisesti Hämeenlinnan seudulla kehitetyn seutulausuntomenettelyn kokemukset ovat hyödynnettävissä laajasti.

Alkoholilain uudistamisella on paikkansa, sillä kuntalaisten on tärkeää tulla nykyistä paremmin kuulluksi omaan elinympäristöönsä vaikuttavissa asioissa. Hämeenlinnan seudulla asukkaat voivat edelleen antaa palautetta alkoholielinkeinon toiminnasta Seudullisuus alkoholilupiin -hankkeessa avatun palautekanavan kautta. Palautetta alkoholielinkeinolle onkin tullut esimerkiksi ikärajavalvonnan toimivuudesta: paperit tosiaan kysytään Hämeenlinnan kaupoissa vähänkin nuoremmilta kaupan asiakkailta! Kun ikärajavalvonta on aktiivista, siitä tulee itsestäänselvyys eikä kukaan kassajonossa pysähdy lopulta sen kummemmin miettimään paperien kysymistä. Näin asenteet vähitellen muuttuvat ja – Miepän hengessä jälleen – ehkäisevästä päihdetyöstä tulee meidän kaikkien yhteinen asia!

Jätä kommentti

css.php