Ensi viikolla puhutaan vanhempien päihteidenkäytöstä

Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön teemaviikkoa vietetään jälleen viikolla 45. Tänä vuonna Hämeenlinnan seudulla teemaviikon aiheeksi on nostettu vanhempien juominen lasten ja nuorten näkökulmasta. Viikon alkajaisiksi Hämeenlinnan A-klinikkatoimen Ehkäisevän päihdetyön yksikkö järjestää leikki-ikäisten lasten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnatun Huomaa lapsi -työpajan vanhempien päihteidenkäytön tunnistamisesta ja puheeksiotosta (maanantaina 7.11. klo 16-18.30 Hämeenlinnan pääkirjaston Musiikkisalissa).

Lapsia ja nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset törmäävät usein tilanteeseen, jossa huoli vanhemman liiallisesta päihteidenkäytöstä herää. Asiaan puuttuminen voi kuitenkin tuntua vaikealta, kun omat tiedot vanhempien päihteidenkäytön vaikutuksista ja lasten auttamisesta koetaan riittämättömiksi. A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus – toiminnan vuonna 2010 toteuttaman valtakunnallisen kyselyn tulokset osoittavat, että valtaosa (61 %) lasten ja nuorten parissa työskentelevistä ammattilaisista on kohdannut viimeksi kuluneen vuoden aikana työssään lapsia, joiden vanhemmilla arvelevat olevan päihdeongelmia. Asiaan puuttuminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista, vaan esimerkiksi kyselyyn vastanneista varhaiskasvatuksen ammattilaisista peräti 82 % kokee päihteidenkäytön puheeksioton vanhempien kanssa  vaikeaksi.

Vanhempien päihteidenkäyttö lasten ja nuorten näkökulmasta on syksyn mittaan esillä muutenkin Hämeenlinnan seudulla tehtävässä ehkäisevässä päihdetyössä. Esimerkiksi seudun nuorten asennoitumista vanhempien juomiseen kartoitettiin loka-marraskuussa Janakkalan ja Hattulan nuorisotiloilla nuoriso-ohjaajien toteuttamalla pienimuotoisella selvityksellä. Selvitys osoittaa seudun nuorten hyväksyvän yleisesti vanhempien kohtuullisen alkoholinkäytön, mutta humaltumista nuorten seurassa ei katsota erityisen hyvällä. Nuoret myös kertovat vanhempien esimerkin olevan heille tärkeä oman vastuullisen alkoholinkäyttötavan omaksumisen kannalta.

Aihetta on selvitetty hiljattain myös valtakunnallisesti A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden toimesta. Taloustutkimus Oy:llä kesällä 2011 teetetyn kyselyn tulosten mukaan suurin osa (82 %) 12-18- vuotiaista suomalaisnuorista hyväksyy aikuisilta kohtuullisen alkoholinkäytön kun taas humalajuominen ei nuorten mielestä kuulu kotiin. Neljäsosa nuorista kertookin kokeneensa kotonaan ainakin joskus aikuisten juomisesta aiheutuneita haittoja. Valtaosa nuorista, noin yhdeksän kymmenestä, kuitenkin hyväksyy vanhempiensa alkoholinkäytön juhlatilanteissa. Kyselyn mukaan suurin osa nuorista (84 %) myös toivoi, että vanhemmat kertoisivat lapsilleen faktatietoa alkoholinkäytön vaikutuksista.

Nuorten mielipiteet osoittavat, että aikuisten esimerkillä on väliä. Näin pikkujoulukauden lähestyessä meillä jokaisella onkin jälleen loistava tilaisuus pohtia omaa toimintaamme jälkikasvun näkövinkkelistä: onko antamani malli sellainen kuin lapseni toivoisi?

Kuuntele Mira Roineen haastattelu aiheesta Radio Hämeen nettisivuilta

Jätä kommentti

css.php